Ansvarsfraskrivelse

Dette website og dets indhold tilhører og stilles til rådighed af Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Danmark, cvr-nummer 6364 4919, tlf. +45 7225 2000 (“Ambu”).

Indholdet på dette website præsenteres udelukkende med henblik på oplysning. Websitet giver dig ikke råd eller anbefalinger af nogen art og bør ikke anvendes som grundlag for nogen beslutning eller handling. Du rådes til at konsultere professionelle rådgivere på det relevante område med hensyn til gyldigheden af noget bestemt aspekt af indholdet.

Fraskrivelse af erstatningsansvar

Disse oplysninger stilles til rådighed "som beset", og Ambu fremsætter ingen påstande eller garantier, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller fravær af krænkelse. Ambu fremsætter desuden ingen påstande eller garantier af nogen art med hensyn til fuldstændighed, nøjagtighed, rettidighed, tilgængelighed, funktionalitet og overensstemmelse med gældende love. Når du anvender dette website, accepterer du risikoen for, at oplysningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige eller ikke nødvendigvis opfylder dine behov eller krav.

Din anvendelse af dette website eller indholdet på dette website er på eget ansvar. Ambu vil ikke kunne gøres erstatningsansvarlig for eventuel skade eller tilskadekomst, som opstår som følge af, at du tilgår, anvender eller stoler på noget af indholdet eller ikke er i stand til at tilgå, anvende eller stole på dette website eller websites, som dette website linker til, uanset om sådant indhold har været nøjagtigt eller fuldstændigt. Ambu fraskriver sig enhver form for erstatningsansvar for direkte, indirekte, tilfældige, følgemæssige, strafferetlige og særlige eller andre erstatningskrav, tab af muligheder, profittab eller andre tab eller erstatningskrav af nogen art. Dette indbefatter erstatningskrav for eventuelle virusser og andre trusler, der kan inficere dit computerudstyr.

Ambu forbeholder sig ret til at ændre, modificere, udskifte eller slette indhold af eller kan begrænse adgang til eller afbryde distributionen på dette website når som helst og efter eget skøn uden forudgående varsel.

Copyright

Indholdet af dette website tilhører Ambu og er beskyttet af copyright-love. Du må på ingen måde kopiere, reproducere, genudgive, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet på dette website, herunder tekst, billeder, lyd og video til hverken offentlig eller kommerciel brug eller kommunikation uden forudgående skriftligt samtykke fra Ambu.

Det er dog tilladt at downloade materiale, der er vist på dette website, til ikke-kommerciel anvendelse og personlig anvendelse, hvis copyright, varemærker og anden eneret respekteres. Ambu accepterer, at eventuelle varemærker kan anvendes eller henvises til på en ikke-kommerciel måde, når Ambus produkter eller elementer vises eller drøftes.

Varemærker

Virksomhedsnavne, varemærker, tjenestemærker, handelsnavne, logoer, slogans og produkter, der er vist på dette website, er beskyttet verden over og må ikke anvendes på nogen måde uden forudgående skriftligt samtykke fra Ambu. Intet indhold på dette website må opfattes som værende en bevilling, stiltiende eller på anden måde, af nogen licens eller ret til at anvende nogen som helst varemærker, der er vist på dette website, uden forudgående skriftligt samtykke fra Ambu

Anvendelse af spørgsmål og kommentarer

Alle spørgsmål, kommentarer, forslag eller andre kommunikationer, herunder ideer, opfindelser, begreber, teknikker eller knowhow, som du eventuelt indsender til Ambu via dette website eller på anden vis, elektronisk eller på anden måde, vil blive Ambus ejendom og kan anvendes af Ambu uden begrænsninger på en hvilken som helst måde og til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af varer eller tjenester. Ambu vil behandle sådanne kommunikationer som ikke-fortrolige. Vi vil dog fortsat respektere dit privatliv med hensyn til disse kommunikationer (se Erklæring om databeskyttelse i dette link).  

Spørgsmål eller indvendinger

Hvis du har spørgsmål eller indvendinger til indholdet på dette website, bedes du kontakte os via e-mail på ambu@ambu.com eller på tlf. +45 7225 2000. Du kan også sende os et brev: Ambu A/S, Baltorpbakken 13, 2750 Ballerup, Danmark, Att.: Corporate Communications.

Gældende lov og retsområde

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet af dette website hører udelukkende under dansk lov med udelukkelse af internationale love uden hensyntagen til strid med lovregler. Enhver strid der opstår af eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal udelukkende afgøres af de danske domstole.

keyboard_arrow_up