Erklæring om databeskyttelse

Ambu fokuserer på at beskytte dine personlige data og dit privatliv. Vi forpligter os til at overholde alle gældende love om beskyttelse af personlige data. Denne privatlivspolitik beskriver de måder, hvorpå oplysninger om enkeltpersoner kan indsamles, bruges, oplyses, overføres og opbevares af Ambu.

Ambu kan når som helst ændre, justere eller på anden vis opdatere denne erklæring om databeskyttelse uden forudgående varsel. Den seneste gældende version kan altid tilgås.

1. Dataansvarlig

Ambu A/S er den dataansvarlige for dine personlige data. 
Ambus program for overholdelse af love og bestemmelser om databeskyttelse forefindes hos koncernens juridiske afdeling. Den ansvarlige for overholdelse af love og bestemmelser kan kontaktes på følgende adresse: dataprotection@ambu.com

2. Indsamling af personlige data

Du vil altid blive informeret, når vi indsamler personlige data om dig. Ambu kan indsamle personlige data som f.eks. dit navn, din e-mailadresse, din fysiske adresse og dit opholdsland, dit CPR-nummer, dit autorisationsID (eller lignende), din IP-adresse samt dine produktinteresser. I forbindelse med indsendelse af dine data vil du altid få oplyst, om indsendelsen er frivillig eller nødvendig for, at du kan gennemføre den ønskede handling.

Dine personlige data indsamles i et eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du bruger vores websted Ambu.com eller lokale Ambu-websteder
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du har direkte kontakt med os (møder eller samtaler via telefon)
 • Når du køber vores produkter
 • Når du indtaster din email adresse via vores online formularer, bruger en af vores services eller når du interagerer med os på sociale medier og andre platforme.

Hvis du bruger din e-mailadresse i mere end et af ovenstående tilfælde, vil dine personlige data kun blive indsamlet og registreret ét sted. På den måde er dine oplysninger allerede gemt, og du bør ikke modtage det samme markedsføringsmateriale fra Ambu mere end én gang.

3. Brug af dine personlige data

Ambu bruger de personlige data, du oplyser, til:

 • at muliggøre kontakt i forbindelse med samarbejde
 • statistikker
 • tilmeldinger til nyhedsbrev
 • at udsende markedsføringsmateriale
 • andre markedsføringstiltag
 • at registrere dine personlige præferencer 
 • at udsende servicekommunikation via e-mail eller tekstbeskeder
 • at kunne overholde kvalitets- og sikkerhedskrav
 • at opretholde og forbedre vores tilbud
 • at håndtere information omkring jobansøgere og jobansøgninger
 • Cookieinformationer behandles for at give den bedste oplevelse på vores websted og beskrives yderligere nedenfor

Bemærk, at vi kun bruger dine personlige data til at udsende markedsføringsmateriale, hvis du har givet din udtrykkelige tilladelse, medmindre lovgivningen tillader, at vi kontakter dig uden din forudgående tilladelse. 

Ambu opbevarer statistik om, hvilke dele af webstedet, vores brugere besøger, og hvilke produkter, brugerne foretrækker. Vi bruger data om, hvordan vores brugere navigerer, og ud fra det forsøger vi at forbedre webstedet. Din IP-adresse bliver registreret i denne proces. Vi kan dog ikke se, hvor du kommer fra, eller hvor du fortsætter hen på internettet, når du forlader vores websted. Vi sælger ikke og videregiver heller ikke på anden vis oplysninger om, hvordan vores brugere navigerer på og bruger vores websted. Vi sælger ikke og videregiver heller ikke oplysninger om din købshistorik til tredjepart.

4. Hvem kan Ambu videregive dine personlige data til?

Med henblik på at kunne give dig den bedst mulige service, vil dine personlige data blive udvekslet mellem koncernens enheder som angivet nedenfor i det omfang, det er nødvendigt for at muliggøre effektiv og personlig support, assistance, salg og kontakt i forbindelse med markedsføringsmæssige formål.

Koncernenheder: Ambu A/S og Ambu-koncernens selskaber og datterselskaber: Ambu A/S i Danmark, Sverige, Norge og Finland, Invendo Medical GmbH (Tyskland), Invendo Medical Inc. (Tyskland), Ambu LLC (Rusland) Ambu Australia Pty.Ltd, Ambu Ltd. (Storbritannien), Ambu Sarl (Frankrig), Ambu B.V. (Holland), Ambu India Private Limited, ETView Ltd. (Israel), Ambu s.r.l. (Italien), Ambu KK (Japan), Ambu Ltd. (Kina), Ambu (Xiamen) Trading Co. Ltd. (Kina), Ambu Sdn. Bhd. (Malaysia), Firma Ambu S.L. (Spanien), Ambu GmbH (Tyskland), Ambu Inc. (USA), King Systems Corp. (USA).

Dine personlige data videregives til Ambu-samarbejdspartnere, som leverer serviceydelser på Ambus vegne (databehandling), eksempelvis i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve, invitationer til begivenheder, produktoplysninger og specialtilbud. Disse samarbejdspartnere behandler kun de personlige data på vegne af Ambu og i overensstemmelse med Ambus anvisninger.

Nogle data vedrørende dit køb af et produkt, herunder dine kontaktoplysninger og hvilke produkter, du har købt eller vist interesse for, vil blive videregivet til din lokale distributør. Du kan se en liste over Ambus distributører på ambu.com.

I tilfælde af omorganisering, komplet eller delvist salg af Ambu, vil enhver form for videregivelse i sådan sammenhæng foregå i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende behandling af personlige data.
Dine personlige data vil, udover i ovennævnte situationer, ikke blive solgt, delt eller på anden vis distribueret til tredjeparter uden din tilladelse, bortset fra tilfælde, hvor det er påkrævet, at Ambu gør det, grundet gældende lov, retsafgørelse eller regeringsmæssig regulering, eller hvis en sådan videregivelse på anden vis er nødvendig for at understøtte strafferetlig eller anden retlig efterforskning eller retlig behandling, både i ind- og udland.

5. Overførsel til tredjelande

Dine personlige data vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Ambu har indgået kontraktmæssige EU-standardaftaler med henblik på at sikre, at der anvendes tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til beskyttelse af privatlivet samt grundlæggende rettigheder og friheder. Hvis du har brug for flere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Ambu.

6. Sletning af dine personlige data

Ambu sletter dine personlige data, når vi ikke længere har brug for at behandle dem i forbindelse med et eller flere af de formål, der er angivet ovenfor i afsnit 3. Men dataene kan blive behandlet og opbevaret i en længere periode i anonymiseret form. For eksempel, når dine personlige data bruges til at give dig produkter eller tjenester, opbevarer vi dine data i en periode på 5 år (i Danmark) efter dit sidste køb, medmindre gældende lov kræver, at vi sletter dem tidligere eller opbevarer dem til en længere periode. Hvis dine personlige data bruges til at sende dig nyhedsbreve eller andet materiale på grundlag af dit samtykke, sletter vi dine data på det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage.

7. Sikkerhed

Vi har indført sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at vores interne procedurer overholder vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Dette websted indeholder sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre tab, misbrug eller ændring af de oplysninger, der er under vores kontrol. På samme måde stræber vi efter at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige data. Netværket betjenes og vedligeholdes af en udvalgt Ambu partner i henhold til deres kvalitetsprocedurer. Månedlige rapporter gennemgås for status og årlige revisioner og penetrationstest udføres af en ekstern revisor. Alle patientoplysninger vil kun blive behandlet i pseudonymform, med omfattende adgangskontrol. Derudover er politikker for overtrædelse af data implementeret.

8. Cookies

Ambu anvender cookies. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik.

9. Links til andre websteder osv.

Ambus websted kan indeholde links til andre websteder eller til integrerede websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre virksomheders websteder eller for den praksis, disse virksomheder anvender i forbindelse med indsamling af personlige data. Når du besøger andre websteder, bør du læse ejernes politikker om beskyttelse af personlige data og andre relevante politikker. På nogle Ambu-websteder finder du forummer, opslagstavler, nyhedsgrupper osv. De oplysninger, du eventuelt angiver på disse steder, bliver offentlige, og du bør altid udvise forsigtighed, når du angiver personlige oplysninger.

10. Dine rettigheder

Du har ret til når som helst at få oplyst, hvilke personlige data om dig, vi behandler, men med visse lovgivningsmæssige undtagelser. Du har ret til at få adgang til de data, vi behandler om dig, og du har ret til at få rettet dine personlige data, hvis de er unøjagtige, slettet i visse situationer, eller begrænset, så de kun bruges inden for specifikke begrænsninger. Hvis Ambu behandler dine personlige data på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, er du berettiget til, når som helst, at trække dit samtykke tilbage. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data eller i visse situationer berettiget til at modtage dine data i et struktureret og almindeligt anvendt digitalt format og få dem overført til en tredjepart på din anmodning.

Hvis du ønsker, at vi skal opdatere, ændre eller slette de personlige data, vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de data om dig, der behandles, eller hvis du har spørgsmål vedrørende ovenstående retningslinjer, eller hvis du ønsker at modsætte dig behandling af dine personlige data, kan du kontakte os på denne e-mailadresse: dataprotection@ambu.com

Derudover har du altid ret til at indsende en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller en lignende EU-databeskyttelsesmyndighed i dit land eller din retskreds: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_da#dataprotectionauthorities

keyboard_arrow_up