Miljøpåvirkning

En undersøgelse af miljøpåvirkningen ved anvendelse af genanvendelige endoskoper versus engangsendoskoper

Miljøpåvirkning ved anvendelse af endoskoper

Vi hører ofte spørgsmålet, "Er det ikke bedre for miljøet at bruge genanvendelige endoskoper?" og vi besluttede os for at teste det. Der er derfor førende miljøprofessorer ved Syddansk Universitet har undersøgt påvirkningen fra engangsbronkoskoper sammenlignet med den komplicerede og ressourcekrævende rengøringsproces for genanvendelige bronkoskoper.2-5

 

Genbehandling af flergangsendoskoper

Det kan komme bag på mange, hvor store mængder udstyr og rengøringsmidler der skal til for at genbehandle ét genanvendeligt endoskop. Billedet viser et eksempel på, hvor meget materiale der rent faktisk skal til for at rengøre ét genanvendeligt endoskop.1

Kompleksitet har en pris

Center for Disease Control and Prevention (CDC) i USA har for nylig udgivet en ny og mere omfattende vejledning i genbehandling af genanvendelige endoskoper.2 CDC er ikke alene; stadigt flere nationale organer og lokale institutioner indfører strenge(re) retningslinjer for at minimere risikoen for krydskontaminering og øge patientsikkerheden.3-5  

Disse retningslinjer foreskriver omfattende brug af personlige værnemidler og detergenter, som ikke alene resulterer i øgede omkostninger, men også i højere miljøbelastning. Denne tendens gør os i stand til at sige med sikkerhed, at der med hensyn til miljøpåvirkning ikke er særlig stor forskel på et genanvendeligt bronkoskop og et til engangsbrug – det kan måske endda være mindre belastende at vælge det til engangsbrug? 

"På grund af forbruget af rengøringsmaterialer og personlige værnemidler er genanvendelige bronkoskopers materiale- og energiforbrug samt udledning af CO2-ækvivalenter og ressourceforbrugsværdi sammenlignelige eller højere i forhold til Ambu® aScope 4 Broncho engangsskoper."6 

 

Værdien af ressourcer

Værdien af sparsomme ressourcer i aScope 4 Broncho og materialer, der anvendes til genbehandling af genanvendelige bronkoskoper.4

Anvendte materialer

Energi, der er inkluderet i aScope 4 Broncho og materialer, der anvendes til genbehandling af genanvendelige bronkoskoper.4

CO2-udledning

CO2-udledning i forbindelse med aScope 4 Broncho og materialer, der anvendes til genbehandling af genanvendelige bronkoskoper.6

Perspektiver

CO2-udledning, sparsomme ressourcer, materialer osv. kan være vanskelige at forholde sig til – tal kan synes enten meget høje eller meget lave. Vi har sat nogle af tallene i perspektiv ved at relatere dem til aktiviteter, vi alle kender og forstår.
 

Bortskaffelse af 1 aScope svarer til bortskaffelse af 349 g husholdningsaffald7

1 aScope

 

349 g husholdningsaffald

CO2-udledning svarer til

Hver dag flyver tusindvis af passagerer fra New York til Los Angeles eller omvendt, hvilket gør luftruten til en af de travleste i USA.
 


Den samlede CO2-udledning fra 271 aScope 4 Broncho* svarer til at én passager flyver på en enkeltbillet fra Los Angeles til New York**.

Sagt på en anden måde har 271 bronkoskopier ved anvendelse af aScope 4 Broncho samme CO2-aftryk som én passager på flyet fra Los Angeles til New York.

* Både fremstilling og bortskaffelse
** Ifølge Simapro version 8.4.1.4 svarer én person, der flyver én km til 0,11 kg CO2

Læs studiet

American Journal of Environmental Protection har i november 2018 udgivet  “Comparative Study on Environmental Impacts of Reusable and Single-Use Bronchoscopes”.

Læs hele studiet her. 

Download

Kildehenvisninger

  1. Ofstead CL, Quick MR, Eiland JE, Adams SJ. A Glimpse At The True Cost Of Reprocessing Endoscopes: Results Of A Pilot Project. www.bostonscientific.com [Internet]. 2017; Tilgængeligt på: https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/uro-wh/portfolio-group/LithoVue/pdfs/Sterilization-Resource-Handout.pdf

  2. Center for Disease Control and Prevention. Essential Elements of a Reprocessing Program for Flexible Endoscopes – Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. 2016;1–12.

  3. AAMI. American National Standard - Flexible and semi-rigid endoscope processing in health care facilities. 2015; Tilgængeligt på: https://my.aami.org/aamiresources/previewfiles/ST91_1504_preview.pdf

  4. SGNA. SGNA Standards: standards of infection control in reprocessing of flexible gastrointestinal endoscopes. Gastroenterol Nurs [Internet]. 2012;33(1):70–80. Tilgængeligt på: https://www.sgna.org/Portals/0/Education/PDF/Standards-Guidelines/sgna_stand_of_infection_control_0812_FINAL.pdf

  5. AORN. Guidelines and Tools for the Sterile Processing Team. 2018

  6. Sørensen B. L. and Grüttner H. Comparative Study on Environmental Impacts of Reusable and Single-Use Bronchoscopes. AJEP, 2018; 7(4) 55-62. Tilgængeligt på http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=163&doi=10.11648/j.ajep.20180704.11

  7. Nielsen, Thyge M. et al. 2016; Affalds-sortering på Gentofte Hospital. 

 

keyboard_arrow_up