Sundhedsøkonomi

De faktiske omkostninger ved genanvendelige bronkoskoper

Kender du de faktiske omkostninger ved brug af et genanvendeligt bronkoskop?

Brug af et bronkoskop koster mere end blot udstyrets anskaffelsespris. Hvert trin i processen for anvendelse, genbehandling, opbevaring og transport af et skop lægger endnu et lag udgifter på brugsomkostningerne. Den publicerede litteratur afslører desuden, at der også er udgifter forbundet med risikoen for ikke at have et bronkoskop klar, når der er behov for det, og risikoen for krydskontaminering.

Genbehandling af et endoskop er en meget kompliceret og dyr proces 

Med mere end 100 genbehandlingstrin for hvert endoskop efter brug er det både dyrt, tidskrævende og ressourcekrævende at overholde de nye komplekse retningslinjer (AAMI/ARON/SGNA). Baseret på et antal uafhængige studier anslås udgifterne i forbindelse med genbehandling af endoskoper at ligge på mellem 50-153 USD pr. cyklus. En udgift, som i vid udstrækning undervurderes, og en tung bidragsfaktor til udgiften ved bronkoskopiske procedurer.1

Tror du, at et genbehandlet bronkoskop rent faktisk er rent?

Fortæl mig mere

Hvad kræver genbehandlingen?

76 min

Anslået gennemsnitlig genbehandlingstid

50-153 $

Anslåede udgifter til endoskopgenbehandling

GENBEHANDLINGSTRIN

1

Forrengøring på anvendelsesstedet

2

Transport

3

Lækagetest

4

Manuel rengøring

5

"High level"-desinfektion og skylning

6

Inspektion

7

Tørring og opbevaring

8

Kontrol

9

Anvendelse

10

Tilbage til rengøring

Engangsbrug eliminerer behovet for genbehandling

Fordi det er et engangsprodukt, vil Ambus aScope 4 Broncho ikke blive utilgængeligt pga. genbehandling, reparation eller anvendelse et andet sted. Når genbehandling elimineres, sparer hospitalerne udgifter og frigør værdifulde ressourcer til andre procedurer.

Udgifter i forbindelse med reparation af genanvendelige bronkoskoper

Det er uundgåeligt. Genanvendelige bronkoskoper går i stykker en gang imellem og kræver dyre reparationer. Faktisk repræsenterer en væsentlig del af budgettet for bronkoskopienheder reparationsomkostninger til ødelagte bronkoskoper. De fleste reparationer vedrører de bøjelige spidser, hvor lækager, revner og ødelagte led kræver forskellige typer reparationer lige fra relativt små udskiftninger af dele til omfattende fuldstændige istandsættelser, der kan vare flere uger.2

Uafhængige udgiftsstudier afslører en gennemsnitlig udgift på 3.259 USD pr. bronkoskopreparation.

En høj reparationsfrekvens og den arbejdsbyrde, der er forbundet med håndtering af genanvendelige skoper, bidrager til høje brugsomkostninger
 

Eliminer udgifterne til reparation med aScope 4 Broncho

Med aScope 4 Broncho til engangsbrug er der ingen raparationsudgifter – fordi det er splinternyt, hver gang.

Udgiftsbyrde ved kapitalinvestering pr. procedure

Indkøb af et genanvendeligt bronkoskop kræver en væsentlig kapitalinvestering på grund af deres høje pris, som ligger i intervallet 12.000–25.000 USD. Afhængigt af afdelingens størrelse og antallet af procedurer er der ofte behov for mere end ét genanvendeligt bronkoskop for at dække de kliniske behov.

Et antal uafhængige studier peger på en gennemsnitlig udgift i form af kapitalinvestering på 85 USD pr. procedure. 

Kombinationen af kapitalinvestering, reparation og genbehandling resulterer i en gennemsnitlig omkostningsbyrde på 314 USD for hver bronkoskopisk procedure.

Anskaffelse af et bronkoskop til intensivafdelingen

Se denne video for at se alle de processer, der indgår i anskaffelsen af en bronkoskop til intensivafdelingen, og hvordan udgifterne løber op, så prisen pr. anvendelse ofte bliver højere, end hospitalspersonalet er klar over  

Et problemfrit alternativ

I stedet for en enorm engangsudgift tilbyder aScope 4 Broncho-systemet en enestående mulighed for løbende betaling

Med aScope 4 Broncho-systemet får du valget mellem tre forskellige størrelser, der altid er tilgængelige uden at der skal investeres i tre dyre bronkoskoper.
 

Se produkter

Kildehenvisninger

  1. Cori L. Ofstead et al 2017. “A Glimpse at the True Cost of Reprocessing Endoscopes: Results of a Pilot Project” In International Journal of Healthcare Central Service Material Management

  2. R. A. McCahon and D. K. Whynes 2015, Cost comparison of re-usable and single-use fibrescopes in a large English teaching hospital

keyboard_arrow_up