Kardiologi

Kvalitetsprodukter til flere forskellige applikationer

Siden den første Ambu® BlueSensor™ EKG-elektrode til engangsbrug i 1976 har vi leveret kvalitetsløsninger, der passer til dine specifikke behov. Vores fulde portefølje med det brede udvalg af størrelser, former, geltyper og elektrodematerialer sikrer, at du får det bedste udstyr til enhver situation.

Stress

Til diagnostisk EKG-optagelse før, under og efter, at patienten har motioneret med varierende intensitet


Se produkter

 

Langtidsmonitorering

Kontinuerlige diagnostiske optagelser af hjertet i 24-48 timer eller i op til 7 dage


Se produkter

 

Neonatal

Til monitorering og diagnostik af den neonatale patients hjerte


Se produkter

 

Pædiatrisk

Til monitorering og diagnostik af den pædiatriske patients hjerte

Se produkter

 

Hvile

Til korttids-EKG-monitorering med patienten i rygliggende stilling


Se produkter

 

Korttidsmonitorering

Standardtest til måling af hjertets elektriske funktion


Se produkter

 

Alle produkter

En fuld portefølje af kardiologiske kvalitetselektroder til engangsbrug, der er designet med henblik på brugervenlighed og patientkomfort.

Se alle produkter

Klinisk evidens

En komparativ undersøgelse af EKG-elektroder med enten center- eller decentral konnektor viser, at elektroder med offset konnektor i høj grad reducerer den indvirkning, det har på signalkvaliteten hvis der trækkes i ledningen og trykke på konnektoren.
Læs vores whitepaper

Rigshospitalet i Danmark har undersøgt elektrodegennemskinnelighed som funktion af eksponeringsværdier og dosis ved sammenligning af neonatale eksponeringsværdier i Danmark med hospitaler i andre europæiske lande.
Læs abstrakt

 

En oversigt over den publicerede litteratur om EKG-signalkvalitet, EKG-elektroder som led for krydsinfektioner, offset-elektrodekonceptet og tekniske krav for EKG-elektroder, inklusive Ambu EKG-elektroder.
Læs abstrakt

 

Ressourcer fra internettet

European Heart Journal
Originalartikler, litteraturgennemgange, kliniske perspektiver og guidelines fra European Society of Cardiology
escardio.org

AHA
Journal of the American Heart Association
ahajournals.org

keyboard_arrow_up