BELYS DE SKJULTE UDGIFTER

• Tidsforbrug til omplacering
• Brug af bronkoskoper
• Reserve-anæstesilæge
• Service og reparationer
• Udgifter til reprocessering

VivaSight-DL
Det omkostningseffektive alternativ til en-lunge-ventilation

VivaSight-DL er en dobbeltlumentube (DLT) til engangsbrug, der tilbyder en strømlinet omkostningseffektiv metode til udførelse af en-lunge-ventilation, som øger patientsikkerheden.

Et nyligt sundhedsøkonomisk studie tyder på, at VivaSight-DL også tilbyder klare økonomiske fordele.

Download

Studiet viser besparelser på USD 47,65 pr. procedure

Det sundhedsøkonomiske studie (Larsen et al., aug 2019), som er baseret på et randomiseret kontrolleret forsøg, er det første, der sammenligner udgifter og virkninger for en konventionel DLT anvendt i kombination med et flergangsbronkoskop med VivaSight-DL alene. Det konkluderede, at VivaSight-DL tilbyder et omkostningseffektivt alternativ til OLV-procedurer.

Potentielle gevinster for institutioner i alle størrelser

Ifølge studiet var den inkrementelle besparelse pr. OLV-procedure USD 47,65 med VivaSight-DL. (Se tabel 1). Det svarer til en årlig besparelse på USD 28.600 (under antagelse af 600 procedure pr. år). Men selvom antallet af OLV-procedurer pr. år (800, 1000 og 1200 [grund-case 600]) øges, er VivaSight-DL fortsat omkostningseffektiv.

Larsen et al. A Cost-Effectiveness Analysis Comparing the VivaSight Double-lumen Tube to a Conventional Double-Lumen Tube in Adult Patients Undergoing Thoracic Surgery Involving One-lung Ventilation. 

VivaSight-DL forbedrer procedurernes workflow

Tabellerne er resultatet af en analyse af omkostningseffektivitet, som er baseret på et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) udført ved et stort dansk universitetshospital, hvor der foretages ca. 600 OLV-procedurer om året.

Forsøget var tilrettelagt med to arme; 22 patienter i armen med konventionel DLT og 30 i VivaSight-DL-armen.

3 grunde til, at VivaSight-DL reducerer skjulte udgifter

Analysen viser, at VivaSight-DL reducerer de udgifter, der er forbundet med konventionelle DLT'er, og at der er tre hovedårsager til det.

1 Den kontinuerlige visualisering, som VivaSight-DL tilbyder, reducerer signifikant behovet for at bruge bronkoskopi til at bekræfte korrekt tubeplacering.

2 Fordi det er en engangsløsning, eliminerer VivaSight-DL udgifterne til reprocessering af bronkoskoper.

3 VivaSight-DL kan reducere den tid og de ressourcer, du bruger til omplacering, når du anvender en konventionel DLT og et bronkoskop.

Download resumeet af det nye sundhedsøkonomiske studie

 

En analyse af omkostningseffektivitet, der sammenligner VivaSight dobbeltlumentuben med en konventionel dobbeltlumentube hos voksne patienter, der får foretaget lungekirurgi med anvendelse af en-lunge-ventilation.

Larsen et al., 2019, PharmacoEconomics Open

Download

keyboard_arrow_up