Vores miljøpåvirkning

Ambus tilgang til miljø og bæredygtighed

Som global leverandør af medicinsk udstyr til engangsbrug og den største leverandør af innovative engangsendoskoper føler Ambu et ansvar for at bane vejen med bæredygtig praksis og bæredygtige mål.

De gældende bestemmelser forhindrer Ambu og slutbrugeren i at genanvende de materialer, der anvendes i endoskoper, på grund af risikoen for krydskontaminering. Det farlige affald skal brændes eller steriliseres, før det bortskaffes på en losseplads.

I takt med at vi arbejder hen imod fremtidige muligheder for sikker behandling og genanvendelse af endoskoperne, søger vi andre måder at bidrage til den cirkulære økonomi på.

Indsatsen omfatter:

Samarbejde med Plastic Bank®

Ambu vil i samarbejde med Plastic Bank® forhindre, at over 100 ton plast ender i havet.

En forpligtelse over for FN's Global Compact-mål

Ambu forpligter sig til principperne i FN's Global Compact-initiativ. Vores handlinger er i overensstemmelse med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.

Læs mere

Mål og handlinger

100 % ftalatfrie produkter

Der anvendes ingen ftalater (et stof, der kan være sundhedsskadeligt) i Ambus produkter, der er produceret fra oktober 2020.

100 % genanvendelig sekundær emballage

Til vores aScope4-produktserie1

2.450 solpaneler

 • Installeret på produktionsanlægget i Penang
 • Genererer ca. 1.300 MWh el om året
 • Svarer til 10 % af vores samlede elforbrug i Malaysia

Energieffektiv produktion

 • 10 energieffektive sprøjtestøbemaskiner på vores fabrik i Xiamen, Kina
 • Maskinerne bruger 40 % mindre kWh end de maskiner, de erstattede, og reducerer dermed CO2-udledningen

Mål (inden 2025)

 • 95% af nye produkter frigivet efter 2025 er PVC-fri
 • Al emballage er genanvendelig, genbrugelig eller komposterbar
 • 50 % reduktion af CO2-udledningerne sammenlignet med baseline i 2019

Partnerskaber og projekter

Ambu kræver, at alle partnere underskriver vores adfærdskodeks, som forpligter dem til fuldt ud at overholde alle miljølove, -standarder og -retningslinjer i de retskredse, hvor de driver virksomhed. Nedenfor ses partnerskaber og pilotprojekter med organisationer, der deler vores værdier og ambitioner med hensyn til bæredygtighed.

Et plastneutralt partnerskab

Som verdens største leverandør af engangsendoskoper ønsker vi at handle ansvarligt ved at arbejde hen imod materialer, der muliggør genanvendelse af vores produkter og dermed bidrager til en cirkulær økonomi. 

Mens vi arbejder på at finde fremtidige muligheder for sikker behandling og genanvendelse af skoper, har vi indgået et samarbejde med Plastic Bank® for at støtte indsamlingen af plastaffald, der er på vej ud i havet, og for at forbedre livet for sårbare kystsamfund.

 

 

Sådan fungerer partnerskabet

Vores partnerskab med Plastic Bank® tilskynder indsamlere i kystsamfund i Filippinerne og Indonesien til at indsamle plastaffald, der ellers ville være endt i havet. Plastic Bank® bygger etiske genbrugsøkosystemer og oparbejder materialerne med henblik på genindførelse i den globale produktions forsyningskæde.

Bidrager til at stimulere vækst i samfundet

Indsamlerne modtager et tillæg for de materialer, de indsamler, som kan hjælpe dem med at skaffe grundlæggende fornødenheder til deres familier såsom: 

 • Dagligvarer
 • Skoleundervisning
 • Sundhedsforsikring

Udligner vores produkters miljøpåvirkning

Den indsamlede mængde plast vil svare til den mængde plast, der anvendes i alle Ambus aScope-engangsprodukter i EMEA og Latinamerika i løbet af et år. Plastic Banks blockchain-platform, Alchemy, sikrer, at mængden af indsamlet plast er gennemsigtig og sporbar.

Ambu samarbejder med Plastic Bank

 

Ambu skriver kontrakt med Operation Clean Sweep

Et internationalt program, der har til formål at forhindre spild af granulat

Formålet med Operation Clean Sweep® (OCS) er at sikre, at plastgranulat, -flager og -pulver, der passerer gennem produktionsanlæg, håndteres med den omhu, de fortjener, og ikke ender i et vandområde.

Spild af granulat kan forekomme på alle stadier i plastværdikæden, herunder produktion, håndtering, transport, konvertering og genanvendelse.

 

Ambu forpligter sig på miljøområdet

Ved at skrive kontrakt med OCS forpligter Ambu sig til programmets seks tiltag:

 1. Forbedring af arbejdspladsens indretning med henblik på at forhindre og tage hånd om spild.
 2. Oprettelse og offentliggørelse af interne procedurer med henblik på at opnå nul spild af industrielt plastmateriale.
 3. Medarbejderuddannelse og -ansvar med henblik på forebyggelse, inddæmning, rengøring og bortskaffelse af spild.
 4. Regelmæssig auditperformance.
 5. Overholdelse af alle gældende nationale og lokale bestemmelser vedrørende inddæmning af industriplast.
 6. Opfordring til partnere (entreprenører, transportører, distributører osv.) om at tilstræbe de samme mål.

To pilotprojekter

Målet: At forvandle plastmasker til nye kvalitetsprodukter

Få mere at vide om vores initiativ med Teknologisk Institut og Rigshospitalet, som er det største og mest specialiserede hospital i København.

 

Se video

Et tilbage sendelses system til håndtering af aScope affald

En aftale med Sharps Compliance i USA har gjort det muligt for os at tilbyde kunder en service, hvor Sharps Compliance

 • Understøtter indsamling af Ambu-endoskoper til engangsbrug til DOT-kompatibel forsendelse

 • Behandler plast gennem deres patenterede affaldskonverteringsproces for at generere elektricitet

 • Sikrer, at batterier og elektronik genvindes og behandles af certificerede genbrugere

References​

 1. Force Technology, End of Life Report, 4-5, September 2014 and amended in December 2017 and July 2019 (update of calculations).
keyboard_arrow_up