Infektionskontrol inden for gastroenterologi

Fakta og tal bag risikoen for krydskontaminering

Udfordringerne ved genbehandling af fleksible gastrointestinale flergangsendoskoper

Utilstrækkelig rengøring kan øge risikoen for kryds-kontaminering. Studier har undersøgt graden af kontaminering ved forskellige typer af endoskoper og resultaterne er signifikante. Få mere information om risiko for kontaminering ved brug af gastrointestinale flergangsendoskoper i denne brochure.

Download white paper

Et par kendsgerninger om risiko for krydskontaminering

Få en oversigt over de vigtigste problemer omkring risikoen for krydskontaminering med genanvendelige GI-endoskoper. Lær også om de tre hovedudfordringer, der er relateret til genbehandling, og få fakta og tal fra krydskontaminationsundersøgelser.

De 3 største udfordringer associeret med genbehandling af GI endoskoper

Udfordring #1
Kompleks rengøringsprocess

Udfrodring #2
Skopets design gør rengøring besværlig

Udfordring #3
Fremkomsten af ''superbugs''

Udfordring #1

Komplekse, ressourcekrævende og i sidste ende ineffektive rengøringsprocesser

Flere undersøgelser har vist, at uanset hvilke retningslinjer der blev fulgt, fjerner ingen rengøringsprocesser bakterier effektivt1,2,3. Dette har været sandt, uanset om genbehandlingen blev udført ved anvendelse af desinfektion på højt niveau (HLD), dobbelt HLD eller HLD og sterilisering kombineret4,5.

Trin for genbehandling:

FØR RENGØRING
AFGØRENDE FOR AT UNDGÅ BIOFILM

Vigtigt
Skal udføres efter proceduren omhyggeligt efter IFU.

LÆKAGETEST
UNDERSØG FOR INTERNE / EKSTERNE SKADER

Vigtigt
Skader kan føre til utilstrækkelig desinfektion og yderligere forringelse af skopet.

MANUEL RENGØRING
DET MEST KRITISKE TRIN FOR DESINFEKTION

 

Vigtigt
Omhyggelig rengøring er en forudsætning for HLD og sterilisering.

VISUEL INSPEKTION
YDERLIGERE SIKKERHEDSFORANSTALTNING

Vigtigt
Det komplekse design af fleksible GI-scopes gør det vanskeligt at opdage problemer.

DESINFEKTION ELLER STERILISERING 
KRITISK AT OVERHOLDE INSTRUKTIONER

Vigtigt
FDA anbefaler dobbelt HLD eller sterilisering.

OPBEVARING
BESKYTTELSE OVERFOR FUGT

Vigtigt
Ukorrekt opbevaring kan føre til bakterievækst.

DOKUMENTATION
ESSENTIEL FOR QA & SPORBARHED

Vigtigt
Dokumentation af ovenstående trin er nødvendig hver gang et endoskop genbehandles.

GENTAG FOR HVER PROCEDURE
EN KONTINUERLIG OPGAVE

Vigtigt
Disse trin repræsenterer en kondenseret version af de grundlæggende anbefalede handlinger. I virkeligheden kan der være mere end 100 trin6. Individuelle retningslinjer bør udvikles på hospitalet af et tværfagligt team.

Hvis sikkerhedsmargenen for endoskopgenbehandling er så lille, at perfekt overholdelse af >100 sider i producentens brugsanvisning er påkrævet, er endoskopdesignet for komplekst, den mikrobielle belastning er for høj, og processen er for utilgivende til at være praktisk i den virkelige verden7.

William A. Rutala, PhD, MPHX

Udfordring #2:

Skopets design gør rengøringen yderst vanskelig

Vanskeligt tilgængelige områder1,8, og produktforringelse4,5, grundet rutinemæssig brug og rengøring gør GI-endoskoper mere modtagelige overfor fugt og bakteriel kontaminering..

Steder bakterier gemmer sig 
Mange GI-fagfolk er opmærksomme på, at fordybningerne og det komplekse design af styreknappen (1) og andre indviklede dele af den distale spids (2) gør duodenoskoper vanskelige at rengøre.

Undersøgelser viser imidlertid, at andre dele af GI-endoskoper også giver udfordringer9,10. Bakterier kan skjule sig mange steder, herunder biopsiporten og arbejdskanalen (3), konnektordelen, ventilerne og hjulene på kontrolhåndtaget (4). Endoskopisk tilbehør og værktøj, der anvendes under rutinemæssig, kan yderligere medføre, at der dannes riller i kanaler (5)

OBS: Tegningen er kun beregnet til illustrative formål og er ikke beregnet til at repræsentere noget specifikt endoskop.

Udfordring #3:

Fremkomsten af ''superbugs''

Det er allerede udfordrende at rense endoskoper, men stigningen af multiresistente organismer (MDRO'er), i de senere år, undertiden benævnt superbugs, har føjet til problemet. F.eks. har mere end 15 rapporterede udbrud relateret til MDRO'er fundet sted siden 200011

Hvad er kontamineringsraten på genanvendelige duodenoskoper brugt til ERCP?

En meta-analyse af 15 undersøgelser (Larsen et al., EClinicalMedicine, 2020) satte sig for at bestemme en gennemsnitlig referencepunkt for forurening af genanvendelige duodenoscopes anvendt til ERCP.

Metaanalysen fandt en kontaminationsrate på 15,25% for rengjorte patientklare duodenoskoper.

Læs meta-analysen

 

Visuel oversigt over sikkerhedsrisici: Resumé af FDAs sikkerhedskommunikation og nøgletal fra videnskabelige undersøgelser af genanvendelige duodenoskoper.

Download PDF

 

Evidens for krydskontaminering

En voksende bekymring over risikoen for krydskontaminering forbundet med genanvendelige endoskoper er kommet endnu mere i fokus på grund af den nylige COVID-19-pandemi, stigningen i MDRO'er og mange undersøgelser som dem nedenfor.

Ifølge data havde 18% af duodenoskoper en positiv kultur efter indledende HLD (Mark, et al., 2020)

Gå til siden

Undersøgelse viser koloskoper forurenet med ikke-tuberkuløse mycobakterier efter rengøring (Satta et al., 2020).

Gå til siden

Tilstedeværelsen af mikroorganismer med gastrointestinal eller oral oprindelse uafhængigt af CFU-antal var ~ 15% for duodenoskoper (Rauwers et al., 2020)

Gå til siden

Femten patienter (14,4%) blev inficeret med carbapenem-resistente Enterobacteriaceae via kontaminerede duodenoskoper (Kim et al., 2016)

Gå til siden

94 ud af 516 (18,5%) duodenoskoper var kontamineret. Der var ingen signifikante forskelle mellem sHLD, dHLD eller HLD / ETO for MDRO (Snyder et al., 2017).

Gå til siden

59 ud af 627 (9,4%) kulturer i elevatormekanismen var positive efter dobbelt HLD (Rex et al., 2018).

Gå til siden

Få mere viden

Download vores e-bog med fem summarioes af duodenoskopstudier relateret til infektionsforebyggelse.

Download e-bog


Referencer:
1 Rauwers AW, Voor in ‘t holt AF, Buijs JG, de Groot W, Erler NS, Bruno MJ, Vos MC, Nationwide risk analysis of duodenoscope and linear echoendoscope contamination, Gastrointestinal Endoscopy (2020), doi: doi.org/10.1016/j.gie.2020.05.030
2 Rex DK, Sieber M, Lehman GA, et al. A double-reprocessing high-level disinfection protocol does not eliminate positive cultures from the elevators of duodenoscopes. Endoscopy. 2018;50(6):588-596. doi:10.1055/s-0043-122378.
3 Naryzhny I, Silas D, Chi K. Impact of ethylene oxide gas sterilization of duodenoscopes after a carbapenem-resistant Enterobacteriaceae outbreak. Gastrointestinal Endoscopy (2016), doi: dx.doi.org/10.1016/j.gie.2016.01.055
4 Snyder GM, Wright SB, Smithey A, et al. Randomized Comparison of 3 High-Level Disinfection and Sterilization Procedures for Duodenoscopes. Gastroenterology. 2017;153(4):1018-1025. doi:10.1053/j.gastro.2017.06.05 2.
5 Kovaleva J. Infectious complications in gastrointestinal endoscopy and their prevention. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2016;30(5):689-704. doi:10.1016/j.bpg.2016.09.008.
6 Ostead et al., 2017: A glimpse at the true cost of reprocessing endoscopes: Results of a pilot project.
7 Rutula et Al, What’s new in reprocessing endoscopes: Are we going to ensure “the needs of the patient come first” by shifting from disinfection to sterilization?, American Journal of Infection Control 47 (2019).


8 Mark J, Underberg K, Kramer R, Results of duodenoscope culture and quarantine after manufacturer-recommended cleaning process, Gastrointestinal Endoscopy (2020), doi: doi.org/10.1016/j.gie.2019.12.050 
9 Ofstead CL, Wetzler HP, Heymann OL, Johnson EA, Eiland JE, Shaw MJ. Longitudinal assessment of reprocessing effectiveness for colonoscopes and gastroscopes: Results of visual inspections, biochemical markers, and microbial cultures. Am J Infect Control. 2017;45(2):e26-e33. doi:10.1016/j.ajic.2016.10.017
10 Barakat MT, Girotra M, Huang RJ, Banerjee S. Scoping the scope: endoscopic evaluation of endoscope working channels with a new high-resolution inspection endoscope (with video). Gastrointest Endosc. 2018;88(4):601-611.e1. doi:10.1016/j.gie.2018.01.018
11 Rubin ZA, Kim S, Thaker AM, Muthusamy VR. Safely reprocessing duodenoscopes: current evidence and future directions. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018;3(7):499-508. doi:10.1016/S2468-1253(18)30122-5.
 

keyboard_arrow_up