Whistleblower-politik for Ambu


Whistleblower-hotline
Du kan gøre opmærksom på et muligt problem her:
https://ambu.whistleblowernetwork.net


Ambu kræver, at vores medarbejdere og alle former for repræsentanter overholder en høj standard for forretningsetik og personlig etik i varetagelsen af deres pligter og ansvarsområder. Som medarbejdere hos og repræsentanter for Ambu skal vi praktisere ærlighed og integritet i opfyldelsen af vores forpligtelser og overholde alle gældende love og bestemmelser.

Whistleblower-politikken er beregnet til at opfordre og gøre alle kunder, forretningspartnere samt vores egne medarbejdere i stand til at gøre opmærksom på mulige problemer, så Ambu kan adressere og korrigere upassende adfærd og handlinger. Du kan således hjælpe os med at identificere forhold, der kan forbedres, ved at indberette mulige brud på Ambus' adfærdskodeks og anti-bestikkelsespolitik, eller mulige brud på de love og bestemmelser, der gælder for Ambu's drift.

Gyldighedsområde

Denne politik gælder globalt for hele Ambu-gruppen, det vil sige Ambu A/S og tilknyttede virksomheder, datterselskaber af Ambu A/S eller enhver enhed der kontrolleres direkte eller indirekte af Ambu A/S, eller er under fælles kontrol eller ejerskab med en part uanset geografisk placering. Initiativet administreres af og på vegne af Ambu A/S som dataansvarlig.

Hvad kan indberettes

Du opfordres kraftigt til at straks at handle, når du står over for manglende overensstemmelse med Ambus politik og procedure, såsom Ambus adfærdskodeks eller anti-bestikkelsespolitik eller nogen anden gældende lov eller bestemmelse. Eksempler kan blandt andet være:

  • Økonomisk svindel, kriminalitet eller andre typer upassende økonomisk praksis eller praksis, der drager Ambus regnskab, økonomiske rapporter, interne kontroller eller revisionspraksis i tvivl.
  • Ureglementeret adfærd i forhold til forretningspraksis og vores adfærdskodeks, som kan udgøre en interessekonflikt. Korruption, herunder betaling af bestikkelse eller "smørepenge", uetiske donationer, gaver til eller underholdning af forretningspartnere, der gives af medarbejdere hos Ambu
  • Alvorlig utilbørlig ledelse, herunder alvorlige brud på arbejdssikkerheden, betænkeligheder mht. miljøforurening, alvorlige problemer rettet mod en medarbejder, for eksempel diskriminering, vold eller voldtægt eller alvorlige brud på den lokale politik.

Det er i Ambus bedste interesse, at brud på politikker og regler indberettes. Derfor tolererer Ambu ingen gengældelse mod nogen, der indberetter uoverensstemmelse med politikker og regler, uagtet om deres påstande kan underbygges.

Samarbejde og undersøgelser

Vores whistleblower-hotline administreres af en revisionskomité, som består af tre medlemmer, VP for juridiske anliggender, VP for personale og Corporate Compliance Officer.

Hvis du ønsker at gøre opmærksom på et muligt problem, bedes du bruge dette link: https://ambu.whistleblowernetwork.net

Du kan skrive din indberetning på dit lokalsprog, hvis du ikke ønsker at skrive den på engelsk.

For at revisionskomiteen skal kunne undersøge sagen, bør du forklare og beskrive din oplevelse af det mulige problem på en rimeligt detaljeret måde. Jo mere information revisionskomiteen får, jo nemmere bliver det at iværksætte en undersøgelse af sagen.

Du må ikke forsøge at udføre en undersøgelse selv for at afgøre, om en overtrædelse har fundet sted, men du skal i stedet indberette mistanker om overtrædelser til revisionskomiteen som beskrevet herover.

Vi gør opmærksom på, at du med din indberetning er garanteret anonymitet. Hvis du vælger at skrive dit navn eller dine kontaktoplysninger i indberetningen, sætter vi altid pris på det, da det gør det lettere at foretage en undersøgelse. Vi vil behandle din indberetning fortroligt og beskytte din identitet internt, hvis vi kender den. Kun hvis der bliver behov for en politiundersøgelse eller andre eksterne undersøgelser, kan vi blive nødt til at afsløre dit navn for dem for at vurdere oplysningerne i den specifikke sag.

Når revisionskomiteen har modtaget din indberetning, vil komiteen undersøge sagen og indberette den til CFO'en. Bestyrelsesformanden vil modtage rapporter hvert halve år, men vil også blive underrettet ad hoc. Hvis der er behov for det, kan en uvildig ekstern undersøger eventuelt undersøge problemet.

Dokumentationen i forbindelse med din indberetning vil blive holdt fortrolig og sikker.

Det er vigtigt at undgå, at uskyldige personer mistænkes for uregelmæssigheder, der kan udgøre overtrædelse af loven eller mulig utilbørlig adfærd. Derfor skal du overveje meget grundigt, om den praksis, du har til hensigt at indberette, er kritisabel, før du iværksætter en indberetning.

Er der landespecifikke restriktioner?

Lovene i visse lande pålægger specifikke restriktioner på indberetninger, som for eksempel hvad der kan indberettes, eller hvorvidt en indberetning kan indsendes anonymt. Disse restriktioner er indbygget i vores whistleblower-hotline:

  • I Sverige må indberetninger ikke rettes mod medarbejdere, men kun medlemmer af ledelsen
  • I Finland kan man kun indberette økonomiske anliggender (såsom regnskaber, interne regnskabskontroller, revisionssager, bestikkelse, bankrelateret og økonomisk kriminalitet)

Spørgsmål og information og persondata

Ambu A/S (HQ), Baltorpbakken 13, DK_2750 Ballerup, Danmark er dataansvarligt for vores whistleblower-hotline. Ambu vil behandle dine persondata i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (GDPR - EU) og databeskyttelseslovens supplerende forskrifter.

Du kan også kontakte os vedrørende eventuelle spørgsmål om databeskyttelse ved at sende en e-mail til: dataprotection@ambu.com, og du har altid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København, dt@datatilsynet.dk eller din lokale tilsynsmyndighed.

keyboard_arrow_up