Er dine EEG-budgetter kontamineret med skjulte udgifter?

Genanvendeligt medicinsk udstyr udgør en risiko for infektion via krydskontaminering

Hospitalserhvervede infektioner (HAI) er blandt de hyppigste utilsigtede hændelser, der forekommer i sundhedsplejen. Foruden at forårsage et betydeligt ubehag for patienterne, forårsager de også en betydelig økonomisk byrde for sundhedssystemerne.1,2
På enhver given dag får omkring en ud af 25 hospitalsindlagte patienter mindst én sundhedsplejerelateret infektion.1

Vidste du, at ...

Cup-elektroder til elektroencefalografi (EEG) fås både i genanvendelige versioner og engangsversioner. Engangsversionen gør det muligt at minimere risikoen for krydskontaminering.3

"High level"-desinfektion

Før cup-elektroder til EEG sættes på issen, renses og slibes huden for at fjerne hudens epidermislag.4,5 På grund af slibning af huden kategoriseres cup-elektroder til EEG som halvkritisk udstyr. De kræver "high level"-desinfektion (HLD) eller sterilisering.6,7
Hvis cup-elektroder til EEG bliver kontaminerede på grund af utilstrækkelig rengøring og anvendes på en patient, er der en risiko for infektion.

Samlet omkostning for genanvendelige cup-elektroder til EEG 

For at identificere den samlede omkostning ved at anvende genanvendelige cup-elektroder til EEG skal både anvendelsesudgifter og udgifter ved kliniske resultater medregnes. 

Genanvendelige cup-elektroder vs. cup-elektroder til engangsbrug
Gennsmsnitspris pr. procedure12

Kontamineringsraten og risikoen for sepsis

Et studie fra 2018 undersøgte vækst af patogener og kontamineringsrisiko på rengjorte, brugsklare cup-elektroder til EEG. Studiet viste, at 1 ud af 4 cup-elektroder til EEG gemte på bakterier. 88 % (7 ud af 8) af de identificerede bakterier blev kategoriseret som værende en infektionsrisiko eller potentiel infektionsrisiko.8

Vidste du, at ...

Sepsis er et alvorligt syndrom, der kan medføre vævsskade, organsvigt og død. 11 % af alle sepsis-tilfælde begynder med en hudinfektion.9,10

Omkostninger ved klinisk resultat (infektionsrisiko)

For at identificere risikoen for sepsis blev der designet et systematisk studie ved anvendelse af data fra Truven Health Analytics, med i alt 73.834 patienter.11  De undersøgte patienter havde to ambulante besøg; ved det første besøg fik patienten ikke foretaget en EEG-procedure; ved det andet besøg fik patienten foretaget en EEG-procedure. Forekomsten af sepsis blev identificeret 14 dage efter de to respektive besøg.

 • 0 patienter havde sepsis 14 dage efter besøget uden EEG
 • 24 patienter havde sepsis 14 dage efter EEG-proceduren
  (33 tilfælde pr. 100.000 EEG-procedurer – 0,033 %)

Omkostningen som følge af sepsis blev identificeret via en revision til vurdering af de hospitalsrelaterede omkostninger til sepsis. Der blev inkluderet mere end 9 millioner patienter. Den gennemsnitlige omkostning til sepsis pr. patient på hospitalsplan var USD 33.718.9

Anvendelsesomkostning

Baseret på studier fra 4 hospitaler i USA, som alle 4 brugte HLD som rengøringsmetode, løb kombinationen af anskaffelses- og rengøringsomkostningerne op i gennemsnitligt USD 9 pr. anvendelse. Omkostningerne varierede fra hospital til hospital. Ved et af hospitalerne var kombinationen af anskaffelses- og rengøringsomkostningerne mere end USD 15 pr. anvendelse.
De indsamlede data omfattede:

 • Omkostninger i forbindelse med anskaffelse
 • Tid anvendt til rengøring
 • Rengøring af elektroderne

Anskaffelsesomkostningen pr. procedure blev anslået til at være USD 18,50 for engangs-cup-elektroder til EEG (Ambu® Neuroline Cup).

Download resumé

Kildehenvisninger

 1. Verdenssundhedsorganisationen. Report on the Burden of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. WHO Libr Cat Data; 2011.

 2. Burke JP. Infection Control — a problem for patient safety. N Engl J Med. 2003;348:651–6.

 3. Mazzaro N. Ambu Disposable Cup Electrode. 2010. Set 6. dec 2017.

 4. Teplan M. Fundamentals of EEG measurement. Meas Sci Rev 2002;2:1–11.

 5. Ferree TC, Luu PL, Russel GS, Tucker DM. Scalp electrode impedance, infection risk, and EEG data quality. J Chem Inf Model 2013;53:1689–99.

 6. Rutala WA, Weber DJ, The Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008. Centers for Disease Control and Prevention; 2008. Set 6. dec 2017.

 7. Scott NK. Infection prevention: 2013 review and update for neurodiagnostic technologists. Neurodiagn J 2013;53:271–88.

 8. Albert N, Bena J, Runner J, Morrision J, Ciudad, Rice K, Keleekai N, Slifack. Contamination of Reusable EEG Electrodes, A Multicenter Study. 2018 poster presentation at APIC. Session 2103.

 9. Arefian H, Heublein S, Martin F, Younis MZ, Moerer O, Fischer D, et al. Hospital-related cost of sepsis: a systematic review. J Infect 2017;74:107–17.

 10. Centers for Disease Control and Prevention. Sepsis. 2017. Set 6. dec. 2017.

 11. IBM Watson Health www.truvenhealth.com

 12. Sohrt A, et. al. PharmacoEconomics - Open 2018, Cost-effectiveness Analysis of Single-Use EEG Cup Electrodes Compared with Reusable EEG Cup Electrodes 

keyboard_arrow_up